Het verloop van teamcoaching

Teamcoachingstrajecten bij P&B verlopen meestal via een aantal logische stappen:
1.    Intake
2.    Doelen
3.    Buy-in
4.    Kick-off
5.    Bijeenkomsten groep/individueel
6.    Afsluiting/evaluatie

Intake bepaalt de doelen

Uiteraard beginnen we altijd met een intake. De opdrachtgever geeft aan wat hij als probleem ziet en samen zoeken we naar zijn doelen. Meestal spreken we ook met de betrokken teamleden en soms ook met anderen in de organisatie.
Dat hoeven geen ellenlange praatsessies te zijn. Vaak volstaat een kwartiertje en soms kan dat ook prima per telefoon.

Vastlegging doelen van de teamcoaching

Daarna formuleren we heldere, liefst meetbare doelen. Die doelen zijn nooit alleen de doelen van de opdrachtgever; het moeten ook de doelen van het team zijn.

Buy-in bepaalt de betrokkenheid van de teamleden

Een gemeenschappelijk doel hebben is mooi, noodzakelijk zelfs. Maar willen de teamleden ook echt ervoor gaan? Is er, zoals dat dan heet, ook buy-in? P&B besteedt hier altijd extra aandacht aan, om te voorkomen dat er tijd en geld wordt geïnvesteerd in een doel dat uiteindelijk toch niet haalbaar blijkt.

De teamcoaching start met een kick-off

Veel coachingstrajecten starten we met een kick-off. Zo slaan we samen een piketpaaltje en van daaraf gaan we op weg naar het doel. De kick-off is méér dan een ritueel, het is ook een ‘energizer’. Het is bovendien de eerste merkbare stap in de richting van het doel.

Bijeenkomsten afhankelijk van de doelen

De wijze waarop we bijeenkomen is sterk afhankelijk van de gestelde doelen. Soms zien we elkaar een aantal keren ‘op kantoor’ en zijn we vooral verbaal bezig. In andere gevallen trekken we ons één of meer dagen terug om eens in alle rust tot de kern te komen.
Bij P&B geloven we niet zo heel erg in de wilde feesten met vlottenbouwen, bergbeklimmen of angstaanjagende abseil sessies waarin iedereen zo nodig zijn grenzen moet verleggen. Toch kan het soms  wenselijk zijn er samen eens uit te gaan. Misschien toch schapen drijven op de hei, of …
Als dat zinnig is, dan kiezen we daarvoor en hebben we een programma dat bijdraagt aan het doel.Teamcoaching wil lang niet altijd zeggen dat er alleen met het team wordt gewerkt. Vaak hebben we met diverse leden van het team ook individuele gesprekken.

Teamcoaching sluit af met evaluatie

Voor het coachingsproces is het niet alleen belangrijk een beginpunt te markeren. Het is natuurlijk net zo belangrijk om ook een eindpunt te markeren. In eerste instantie kijken we met het team terug op de afgelegde weg. Wat hebben we geleerd? Wat hebben we bereikt? Soms is de opdrachtgever (als die niet in het team zat), daarbij aanwezig. Anders volgt er voor de opdrachtgever een aparte evaluatie. Afsluiten wil ook zeggen evalueren. Meten of de doelen zijn bereikt. Bij voorkeur doen we dat niet alleen bij de afsluiting van het traject, maar nogmaals na enige tijd. Het gaat immers om verbeteringen die beklijven.

Respect en vertrouwen

Het succes van teamcoachingstrajecten met P&B ligt ongetwijfeld voor een belangrijk deel in het respect en het vertrouwen dat we geven en zoeken.
Ook al zijn we zeker niet wars van ‘provocatieve’ coaching, vanaf het eerste gesprek geeft de coach vertrouwen en wint hij het vertrouwen. We respecteren de ander, maar werken ook aan het respect van de ander voor zijn omgeving. En –bijvoorbeeld– voor de doelen van de organisatie.

Home Trainingen
Train de trainer
Presenteren
Omgaan met de media
Deelnemen aan de beurzen
Coaching (individueel)
Congruent (klassiek)
Provocatief
Oplossingsgericht
NLP
Organisatieopstellingen
Coaching (teams)
Het verloop van teamcoaching
De winst van coaching Robert Jan Pabon Wat anderen van ons vinden
Enkele Reacties
© Copyright P&B Trainingen