Beoordeling van cursisten

De waardering voor trainings- en coachingstrajecten meten wij bij voorkeur af aan de mate waarin gestelde doelen zijn behaald. En gelooft u ons, dan zijn we erg succesvol! Dergelijke evaluaties lenen zich niet om hier weer te geven. Maar, aan het einde van ieder traject en van iedere training vragen we de deelnemer ook om een beoordeling te geven door een evaluatieformulier in te vullen.

Beoordeling: hoge cijfers

Een van de vaste vragen is dan natuurlijk: welk rapportcijfer krijgt de training over het algemeen? We zijn erg trots op het feit dat we al jaren ruim boven de 8 zitten. Zeker voor ‘in-house’ trainingen is dat hoog. En toch gaan we ook nog steeds vooruit; we zijn inmiddels bij 8,5 aangeland. En dat stimuleert ons om voor een 9 te gaan!

Meer dan de helft van de deelnemers waardeert de aangeboden stof als ‘uitstekend’. En ook dat zegt wel iets over de beoordeling van de kwaliteit.

Ruim 75 procent van de deelnemers betitelt de wijze van aanbieden van de stof van de trainers als ‘zeer prettig’. Zelfs als de trainer provocatief werkt.

En als het gaat om de voorbereiding en kennis van de coaches en trainers, dan waardeert zo’n 75 procent van de deelnemers die met de hoogst mogelijke score: ‘uitstekend’.

Het zijn scores om trots op te zijn. Dat zijn we ook, maar het zijn tegelijkertijd ook scores die ons motiveren en inspireren om het nóg beter te doen. Hoe hoger de lat ligt, des te groter de uitdaging!
Dat geldt voor jou toch ook?

Enkele reacties

Home Trainingen
Train de trainer
Presenteren
Omgaan met de media
Deelnemen aan de beurzen
Coaching (individueel)
Congruent (klassiek)
Provocatief
Oplossingsgericht
NLP
Organisatieopstellingen
Coaching (teams)
Het verloop van teamcoaching
De winst van coaching Robert Jan Pabon Wat anderen van ons vinden
Enkele Reacties
© Copyright P&B Trainingen